Natuurlijk met geschiedenis!

Nationalpark Hunsruck-Hochwald

De korte weg naar het nationaal park

Het ontstaan van het nationaal park in de Hunsrück duurde ongeveer vier jaar. Het idee van een nationaal park in Rijnland-Palts is ontstaan uit het regeerakkoord van de rood-groene deelstaatregering in 2011. Dit werd gevolgd door een uitdrukking van interesse van vijf regio's die geschikt waren voor het behoud van de natuur. Vanuit de Hunsrück was er door de lokale overheden duidelijk interesse geuit in een nationaal park. Dit heeft een brede dialoog in gang gezet. Vandaag wordt gesproken van een unieke en zeer succesvolle deelname van de burgers. In maart 2013 werden de resultaten van de verschillende werkgroepen naar de minister van Milieu gestuurd. Twee maanden later stuurden het natuurpark en de gemeenten belangrijke kwesties aan de regering van de deelstaat, voor welk doel zij de ontwikkeling van een nationaal park zouden ondersteunen. In september kwam een antwoord van de deelstaatregering in de vorm van een voorstel over de landelijke aanpak. Dit concept werd in de gemeentelijke organen (districtsraad, stads- en gemeenteraad) aangenomen met een overweldigende meerderheid.

Daarna werd volgens de wetgeving begonnen met de oprichting van regionale kantoren voor de eerste voorbereidende werkzaamheden voor een nationaal park en om steeds vragen van het publiek te beantwoorden. Het staatsverdrag dat gemeenschappelijk met het Saarland uitgewerkt werd, werd toen besloten door een wet in het parlement in januari 2015. Terwijl de eerste regels al van kracht werden op 1 maart, heeft men gewerkt naar de opening tijdens het Pinksterweekend 2015. Met de officiële ceremonie, een feest in de regio met een paar duizend bezoekers, alsook door de eerste rondleidingen door de rangers kwam het nationaal park tot leven.

Weg naar het nationaal park!